GESTIÓ D'EQUIPS INFORMÀTICS

Gestionem tots els equips informàtics de la seva empresa perquè ofereixin un rendiment òptim, lliure de virus i atacs externs.
Es fa un control i millorament dels processos.
Portar una gestió adequada dels equips de la seva empresa inclou:
Implementar mesures de manteniment predictiu, instal·lar de base els programes essencials, posar els ordinadors en xarxa, resolució dels problemes per accés remot, implementar un sistema de seguretat al núvol, efectuar tasques de neteja periòdiques, i instal·lar les actualitzacions adequades.