MANTENIMENT PER A EMPRESES I PARTICULARS

El manteniment és la millor opció per tenir els equips sempre a punt. El manteniment preventiu informàtic consisteix en la revisió temporal del sistema informàtic, tant de maquinari com de programari.
Suposa una sèrie d'avantatges , per exemple:
La disminució del nombre d'incidències a l'equipament, augment de la vida útil dels sistemes informàtics, disminució de costos de temps i econòmics a les reparacions, i detecció dels posibles punts febles del sistema.